Ing. Radka Roubcová, Projektová činnost pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. “Skutečnost, že je práce koníčkem, vede k absolutně nejlepšímu výsledku...”

Ing. Radka Roubcová

Absolvovala jsem SPŠ Stavební v Brně – obor pozemní stavitelství.

Další kroky směřovaly na VUT Stavební v Brně, kde jsem se zaměřila na obor vodní hospodářství obcí, vodní hospodářství krajiny a vodní stavby. V posledním 5.ročníku při výběru specializace vyhrálo vodní hospodářství krajiny.

V průběhu studia na stavební fakultě jsem postupně přešla do již zmiňovaného oboru krajinného inženýrství. V tomto oboru se pohybuji dosud. Bude mi potěšením Vám jakkoli prospět.

Osvědčení o autorizaci

 

Ing. Radka Roubcová